آقای لجستیک
فهرست
اعلام شرایط پرداخت

پس از اعلام نرخ نوبت به شرایط پرداخت وسایر مراخل توافقی برای عقد قراردادمیرسد.

Dear Saeed

Good morning

I hope you are doing fine today. The commercial conditions are as follows:

–          30% down payment at the time you place the order

–          70% final payment 2 weeks prior delivery ex works Memmingen / Germany

Please feel free to contact me in case of any questions you may have.

I am looking forward to hearing from you.

Best Regards,

Stefan Kohler

سعید عزیز

صبح بخیرگن

امیدوارم تا الان اوقات خوبی رو گذرونده باشی شرایط بازرگانی ما به شرح ذیل میباشد

30%هنگام صدور دستور خرید پرداخت اولیه شود

70%هنگام تحویل کالا در محل کارخانه  در ممینگن آلملن  دو هفته بعدازپرداخت اولیه؛پرداخت  نهایی شود.

اگر سوالی داشتید بلافاصله با من تماس بگیرید.

منتظر خبر از سوی شما هستم

با احترام استفان

همانگونه که دیدیم کلیه موارد اعم از قیمت نحوه نحوبل و شرایط پرداخت کاملا”در متون ذیل دکر شده است.

down payment-place the order- final payment- ex-works- feel free

به اشتراک بگذارید: