آقای لجستیک
فهرست
حمل و نقل پروژه‌ای برای مشتریان

مجموعه استارتاپی آقای لجستیک ،بارصد کردن بزرگترین شرکت های حمل ونقل بین المللی دنیا،و در نتیجه به دست آوردن اطلاعات از نوع عملکرد آنها در راستای رضایت مشتری و اثربخش بودن آن که می تواند جزء اصلی یک اقتصاد پویا و از همه مهمتر ،کمک به ایجاد مزیت رقابتی شدن حمل و نقل کشورمان در منطقه شود ، آمادگی خودراباتوجه به دارایی خود و داشتن ابزار توجیهی لازم برای عملیاتی کردن هرگونه حمل و نقل پروژه ای (چند وجهی،بین وجهی ،ترکیبی ) از سراسر دنیا به کشور عزیزمان و یا حتی ترانزیت در هر ابعاد و یا وزنی و هر نوع شیوه حمل ونقلی با دانش لجستیکی خود با شبکه سازی مسیریابی در حدکلاس جهانی با آغوشی باز پذیرای تجار و بازرگانان خارجی و داخلی می باشد .

بزرگی سراسر به گفتار نیست

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

فردوسی

به اشتراک بگذارید: