آقای لجستیک
فهرست
معرفی شرکت حمل کننده به تحویل گیرنده وتبادل اسناد

 

در این قسمت فروشنده ویا صاحب کالا شرکت حمل را به خریدار ویا تحویل گیرنده معرفی مینماید که البته قراردادهای خرید کالا طیق قوانین اینکوترمز منعقد میشوند.ودر هرمورد تعهدات حمل ، بیمه وتحویل کالابه عهده خریدار ویا فروشنده میباشد(در مبحث قوانین اینکوترمز به تفصیل خواهیم شنید)

دراین مثال با توجه به اینکه فروش محصول تحویل در محل  خرید می باشد DOP ونوع قرارداد فروش به گونه ای است که فروشنده موظف گردیده کالا را بدون هیچ مشکلی در محل خریدار تحویل نماید delivery on place  لذا کلیه هزینه های حمل وتعهدات گمرکی وسایر تعهدات لازمه به عهده فروشنده میباشد و خریدار پس از تحویل کالا و اطلاع از سلامت کامل محصول خریداری شده پس از رسید وجه مورد توافق که کلیه هزینه های فوق الاشار درآن لحاظ شده را پرداخت مینماید. حالا با توجه به این مقدمه به نحوه مکاتبات وارسال مدارک لازمه برای این انتقال باز میگردیم.

 

 

To: Hassan – Herdughan

subject: order no: P23456

invoice no: P23456

Dear Hassan

good day

as per our tel; conversation, I have arranged for Mr Logistic Ltd company to deliver the above order on Saturday 2 May. before signing the delivery note, could you please check that the consignment is complete and undamaged?

Please find the invoice No: P23456as attached file and will add it to your monthly statement as usual.

best regards s-Ashrafi

همانطور که میبینیم فروشنده در این ایمیل هم نماینده حمل وهم شرایط تحویل وهمچنین ارسال فاکتور وشرایط پرداخت را مشخص نموده است .

تقدبم به:حسن اردوغان

موضوع: فاکتور شماره p23456

حسن عزیز

روز خوش

بازگشت به مکالمه تلفنی فی مابین ؛ترتیبی داده ام که شرکت آقای لجستیک اقلام مربوط به سفارش فوق را در تاریخ دوم ماه می به شما تحویل دهند.

لطفا”پیش از امضای یادداشت تحویل اطمینان حاصل نمایید که محموله کامل و بی نقص میباشد.

صورت حساب شمارهp23456 را در پیوست میباشد و مبلغ آن مطابق معمول به حساب ماهیانه شما اضافه میشود

با احترام س-اشرفی

as per our tel; conversation,-orderdelivery note-undamaged-Please find the invoice as attached file

با توجه به نوع فرارداد ونحوه فروش کالا در صورت کامل بودن وعدم وجود خسارت در زمان تحویل کالا در این زمان مکاتبه به پایان میرسد و با تحویل کالا وامضای CMR صادره از سوی شرکت حمل به عنوان نماینده کالا شرکت حمل کننده میتواند کلیه کرایه حمل وهزینه های به وجود آمده را از فروشنده ویا صاحب کالا مطالبه نماید .وآن رسید مورد اشاره حکم سند تحویل کالا را داشته و خریدار را مجاب به پرداخت مبلغ مورد توافق با فروشنده مینماید.

همانگونه که اشاره شد در این صنعت نوع قراردادها و اسناد مورد نظر طرفین هر قرار داد میباشد که میتواند نقطه قوت هر معمله ای محسوب شود که شما با دو تا از آنها آشنا شدید (CMR-INVOICE)

نمونه CMR

تمونه بارنامه ترانزیت

به اشتراک بگذارید: