آقای لجستیک
فهرست
یک مثال واقعی از خسارت ناشی از حمل کالا

همانطور که قبلا” ذکر شد در صورنی که مشکلی در تحویل کالا وجود نداشته باشد با تحویل محمولات و امضای بارنامه توسط تحویل گیرنده کار به اتمام میرسد .ولی متاسفانه همیشه کارها به این روال انجام نمی شود و بعضی اوقات ارسال کالا با مخاطراتی همراه است که در این مثال واقعی که مربوط به یکی از پروژه های حمل ترانزیت در کشور عزیزمان میباشد با کمی تغییر در اسامی شرکتها به اطلاع شما دوستان و همکاران گرامی میرسد. در این مثال مکاتبات و اسناد ارسالی بین فروشنده ویا صاحب کالا و خریدار و همچنین شرکت حمل کننده کانلا”بررسی میگردد.

To: Mr.Kim Sou

subject: consignment note no: UTM-6756231

Dear Kim

good day

yesterday we received a report from the above consignment to our order 05/231 but found that the products in boxes 4, 5, and 6 were damaged-either scratched, split, or warped.

the goods can not be used, even at a repair, and we would like to know whether you want us to return them or hold them for inspection.please find the picture as attached files

best regards s-Tamarov

pic-damage cargoo

تصویر بار ارسالی خسارت دیده

تقدیم به: آقای کیم سو

موضوع:اطلاعیه حمل شماره UTM-6756231

کیم عزیز

روز خوش

روز گذشته ما گزارشی در خصوص محموله مربوط به سفارش 05/231 دریافت نمودیم اما متوجه شدیم که محصولات داخل جعبه 4-5و6 ،آسیب دیده اند ،خراشیده شده اند، شکسته شده اند ویا کج شده اند.

کالاهای مذکور حتی با تعمیر قابل استفاده نمیباشند، و ما از شما خواهشمندیم به ما اطلاع دهیدکه آیا کالا ها را

مرجوع میکنید و یا برای بازرسی نگه میدارید.عکس بار خسارت دیده به پیوست میباشد.

با احترام سرگیی تاماروف

همانگونه که مشاهده نمودید کالای ارسالی هنگام حمل خسارت دیده و مهم است که طبق قرار داد فروش حمل کالا به عهده خریدار بوده ویا فروشنده آنرا تقبل نموده است در این مورد خاص شرکت خریدار قراردادحمل را بسته بود پاسخ شرکت فروشنده به شرح ذیل میباشد.

Dear Sergei

good day

I was sorry to hear about the damage to part of the consignment.no:UTM-6756231,that we sent you last month. I have checked with our dispatch department and our records show that the goods left here in perfect condition. Our checker’s mark on the side of each box -a green label with a packer’s number and date on it-indicate this.

as you made the arrangements for delivery, I am afraid we can not help you. However, I suggest you write to Saeed and if the goods were being carried at ’carrier’s risk’, as they usually are in these cases, I am sure they will consider compensation.                                                                              I have enclosed a copy of the receipt from their goods depot at Bussan. Please let me know if we can supply any other documents to help you with your claim.

best regards Kim Suo

سرگئی عزیز

روز خوش

از خسارت وارد شده به بخشی از محموله شماره UTM_6756231 که ماه گذشته برای شما ارسال کردیم متاسفم.

پس از انجام  تحقیقات از بخش ارسال و توجه به مدارک موجود دریافتم که کالا ها دریافتم در زمان ارسال کاملا” سالم بودند.علامت کنترل شرکت مادر کنار هر جعبه دیده میشود یعنی یک برپسب سبز رنگ به همراه نام مسئول بسته بندی این ادعا را تایید میکند.

از آنجایی که هماهنگی های لازم را جهت تحویل کالا توسط خودتان انجام شده بود با تاسف اعلام می کنم نمی توانیم در این مورد کاری انجام بدهیم.با این حال پیشنهاد میکنم نامه ای به سعید بنویسید چنانچه کالاها با مسئولیت حمل کننده فرستاده شده  باشندهمانطور که در اغلب موارد مشابه این موضوع صدق میکند ، مطمئنا” غرامتی برای خسارت وارد آمده در نظر گرفته خواهد شد.

رسید صادر شده کالاها در انبار بوسان را پیوست میکنم .لطفا”چنانچه برای اثبات ادعای تان نیاز به اسناد دیگری داریدمارا مطلع سازید تا آنها را در اختیارتان قرار دهیم.

با احترام کیم سو

با توجه به مسئولیت خریدار برای حمل از مبدا (EX_WORK) شرکت فروشنده سلامت کالا را تا هنگام تحویل به شرکت حمل کننده تضمین میکند.

received a report- damaged- be used-inspection-EX_WORK-dispatch department-indicate this- suggest- carrier’s risk-documents 

مطابق ارزش کالا تمامی خدمات حمل ونقل تحت پوشش بیمه براساس فاکتور فروش انجام میگیرد وطبق قرارداد حمل؛ بیمه حمل ونقل ومسئولیت کالا  کلیه خسارات ناشی از حمل ونقل را پوشش میدهد.

به اشتراک بگذارید: