آقای لجستیک
فهرست
اعلام نرخ

 

Dear Saeed,

please find attached a drawing of a 3+5 compact trailer and technical datasheet. The price FOB for this unit will be EUR 352.500,–

Regarding the wind blade trailers, I can offer you EUR 110.000,– FOB German north seaport for one unit. Please feel free to contact me in case of any questions you may have.

please find the attached files

Best regards Estefan

سعید عزیز

مشخصات فنی یکدستگاه تریلی کشویی 5+3 که قیمت تحویل در عرشه آن معمولا” 325.000 یورو میباشدرا  در پیوست پیدا کنید

با احترام فراوان نرخ تریلی تلسکوپی مدل درخواستی شما تحویل در عرشه یکی از بنادر شمالی آلمان بابت هر واحد 110.000یورو میباشد.برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.

لطفا”به پیوست توجه فرمایید

با احترام استفان

در این مرحله نرخ توسط شرکت تولید کننده اعلام میشود.

attached drawing-technical datasheet-Regarding-wind blade trailers-offer -seaport

 

به اشتراک بگذارید: