آقای لجستیک
فهرست
پست الکترونیک واستعلام کالا

همانطور که توقع داشتیم برای هر تولید و یا فروش خرد و کلان هر مجموعه ای نیاز به مواد اولیه وخریدار دارد و این مهم با استعلام از کالای مورد نظر ،پیدا کردن محل تولید مناسب -پیدا کردن قیمت وشرایط تحویل مناسب میباشد.پس کاملا” مشخص میشود که اولین مرحله در هر عملیات بازرگانی چیست؟

برای پیدا کردن منبع ابتدا باید شرکتهای مرتبط را پیدا کرد و سپس با استفاده از پست الکترونیکی (ایمیل) راه ارتیاطی را برای اطلاع از شرایط آن مجموعه برقرار کنیم ،این مهم معمولا”به عهده واحد های بازرگانی در هر شرکت میباشد .

در هر ایمیل ابتدایی ترین مسائل که باید به آنها توجه شوند به شرح ذیل میباشند.

1-آدرس ایمیل:این آدرس ها به این شکل هستند saeed @ mrlogistic .com که قسمت اول معمولا”مشخصات شخصی است و مربوط به نفری میشود که با او در تماس هستیم میتواند اسم،فامیل ویا حتی دپارتمان هر مجموعه باشد؛علامت اختصاری @و پس از آن نام سازمان و یا علامت اختصاری هر شرکت میباشد ودر انتها ازعبارات com.-.co-.ir واین موارد استفاده میشود .

2-اطلاعات بالای صفحه ایمیل :که یسیار ضروری هستند خصوصا”در مکاتبات اولیه که شامل آدرس شخص مورد نظر برای ارتباط :To رونوشت کاربنی :Cc یعنی شخصی که شما تمایل دارید در جریان مکاتبات شما باشد ،رونوشت کاربنی نامشخص :bc یعنی شخصی که باید درجریات مکاتبات باشد ولی تمایلی به اعلام مشخصات و آدرس وی را نداریم ،و موضوع نامه :subject میباشد.

3-متن پیام : معمولا”متن های ایمیل خیلی مثل نامه ها رسمی و بلند بالا نیست و ضمن رعایت مسائل حرفه ای واستفاده از کلمات متداول معمولا”با عناوین آقای/خانم Dear sir/mamعزیز شروع میشود و با کوتاه ترین روش درخواست مطرح و باکلماتی نظیر با احترام best regards ویا منتظر پاسخ شما هستم I look forward to hearing from you, به پایان میرسد.

4-امضاء: که در پست الکترونیک محل امضاء معمولا” اسم و مشخصات و جایگاه وآدرس رسمی هر شخص ویا مجموعه ای را شامل میشود.و به گونه میتوان برنامه ریزی کرد که بطور اتوماتیک در هر پیام شما درج شود.

To: saeed@mrlogistic.com

cc: Saman@mrlogistic.com

subject: inquiry

Dear Saeed

good day

please advise your best rate and commercial condition for below request:

we need to inform how we can transport these cargoes via Iran from India to Kazakhstan.

description of cargoes:

commodity: loaders JCB model

Dimensions(m): L=12,545 x W=3.22 x H= 3,065

weight: 21 Ton

Quantity: 22 units

if you have more information, please do not hesitate to contact me.

please find the picture as an attached file.

best regards D-Vadodara

India -Delhi-Gandhi- st-no 19  CEL:+919819123652

لودر ارسالی برای حنل

پیوست

موضوغ:استعلام

سعید عزیز

روز خوش

لطفا” بهترین قیمت و شرایط بازرگانی خودرابرای درخواست زیر ارائه فرمایید.

ما به اطلاعات چگونگی حمل این  محمولات از هندوستان به قزاقستان از طریق ایران علاقه مند میباشیم.

شرح کالا:

نوع کالا:لودر مدل JCB

ابعاد: (متر):طول 12.545 عرض 3.22 ارتفاع 3.065

وزن : 21 تن

تعداد: 22 دستگاه

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر بی تردید با من تماس بگیرید.

عکس کالا به پیوست میباشد.

با احنرام درمندرا-ودودارا

همانطور که میبینید در این ایمیل تمامی مشخصات و استعلامات مورد پرسش قرار گرفته است.و برای خدمات حمل نقل به عنوان اولین استعلام قیمت استفاده شده است.

واحد های بازرگانی-Saeed @ Mr logistic .com -Dear sir/mam- best regards-I look forward to hearing from you,-advise- a commercial condition- request-we need to inform-transport-description-commodity-Dimensions

 

 

به اشتراک بگذارید: