آقای لجستیک
فهرست
پیشنهاد خاص برای پرداخت

همانگونه که تا الان دیدیم مدارک مهم که از تولید هر کالاتا رسیدن آن کالا به دست مصرف کننده در هر شکلی از لجستیک و در تمامی کالا ها اعم از صنعتی تا مواد غذایی صادر میشود ودر هرمرجله میشود به آن استناد کرد فاکتور فروش ولیست کالا وسند سفارش کالامیباشد.وبراساس اینکه درکدام مرحله باشیم به آن استناد میکنیم

در مرحله پرداخت با استناد به فاکتور رسمی خرید وبراساس سند ثبت سفارش میتوانید پرداخت را از طریق بانک به صورت رسمی تضمین کرده و با معرفی شرکت حمل ونقل کالای خودرا تحویل بگیرید.

Dear Stephan

thank you for being so prompt in sending the documents for our last order, No: Pl-1349.We have accepted the sight bill, and the bank should send you advice shortly.

We would like to change to payment by 1-year bill of exchange, documents against acceptance. When we connected you last month you told us that you would be prepared to reconsider terms of payment once we had established a trading association. We think that sufficient time has elapsed for us to be allowed the terms we have asked for.if you need references, we will be glad to supply them.

as we are planning to send another order within the month, could you please confirm that you agree to these new terms of payment?

yours sincerely Saeed

استفان عزیز

از شما به خاطرارسال سریع اسناد مربوط به آخرین سفارش ما به شماره:Pl-1349 متشکریم.ما حواله ضرب العجل را دریافت کرده ایم ؛و احتمالا”بانک به زودی یک ابلاغیه برای شما ارسال خواهد کرد.

ما اکنون مایلیم پرداخت از طریق حواله ارزی یکساله وبر اساس سند در برابر پذیرش ،انجام دهیم. هنگامی که ،ماه گذشته برای اولین بار با شما تماس گرفتیم،گفتید که حاضرید پس از برقراری روابط تجاری،در شرایط پرداخت تجدید نظر کنید.ما بر این باوریم گه اکنون زمان کافی برای موافقت  با شرایط درخواستی ما سپری شده است.درصورت نیاز به هرگونه ضمانت،با خرسندی آنها را اراِِیه خواهیم کرد.

از آنجایی که ما درحال برنامه ریزی برای انجام سفارش دیگری در همین ماه هستیم،لطفا”در صورت امکان موافقت خودرا با شرایط پرداخت جدید اعلام فرمایید.

ارادتمند شما سعید

همانگونه که دیدیم نحوه پرداخت و کلیه مراحل مربوط به آن نهایی شده و باید کلیه اسناد تبادل شوند و نماینده حمل را مشخص نمود.

advice-documents against acceptance- prepared-established a trading association-sufficient-elapsed-allowed-supply- references- confirm

به اشتراک بگذارید: