آقای لجستیک
فهرست

  آقای لجستیک تمرکز خود را بر روی بهره گیری از منابع به روش هایی گذاشته است که هنوز آزمایش نشده اند 

آقای لجستیک با قرارداد همکاری و چندجانبه ،با بهترین شرکت های حمل و نقل و بارفرابران داخلی و خارجی در بخش حمل و نقل زمینی بدون واسطه ازسرتاسر جهان به مقصد کشور عزیزمان ایران و همچنین از ایران به کلیه نقاط جهان سعی در آن دارد ، بتواند در بخش نرخ گیری آنلاین بهترین نرخ […]