آقای لجستیک
فهرست
حمل گوشت یخ زده

شماره پیگیری
3020556526
حمل 500 تن گوشت گاو به صورت بسته بندی به 2 شیوه حمل

زمان بندی

تاریخ شروع ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
تاریخ پایان ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
مدت زمان نرخ اعلامی ۲ ماه

اطلاعات بار

وزن کل محوله (تناژ) ۵۰۰ تن
گواهی خطرناک بودن بار اول دانلود
نوع محموله مواد غذایی
نوع بسته بندی پالت
HSCODE 123
ترم قرارداد EXW
ارتفاع محموله 1متر
طول محموله 1متر
عرض محموله 1متر

شیوه حمل و نقل

نوع مسیر air
کشور مبدا Afghanistan
شهر یا بندر مبدا Badakhshan
کشور مقصد Afghanistan
شهر یا بندر مقصد Badakhshan
چند دستگاه تریلی اول 1
نوع تریلی اول تریلی
نوع محموله مواد اولیه
نوع بسته بندی پالت
HSCODE
ترم قرارداد EXW
ارتفاع محموله متر
طول محموله متر
عرض محموله متر

شیوه حمل و نقل

نوع مسیر ground
کشور مبدا Afghanistan
شهر یا بندر مبدا Badakhshan
کشور مقصد Afghanistan
شهر یا بندر مقصد Badakhshan
چند دستگاه تریلی اول 1
نوع تریلی اول تریلی
نوع محموله مواد اولیه
نوع بسته بندی پالت
HSCODE
ترم قرارداد EXW
ارتفاع محموله متر
طول محموله متر
عرض محموله متر

شیوه حمل و نقل

نوع مسیر ground
کشور مبدا Afghanistan
شهر یا بندر مبدا Badakhshan
کشور مقصد Afghanistan
شهر یا بندر مقصد Badakhshan
چند دستگاه تریلی اول 1
نوع تریلی اول تریلی

اسناد و اوراق مورد نیاز

ضمانت نامه بانکی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
چک تضمین شده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اصل فیش واریزی بله مورد نیاز است
اساس نامه شرکت بله مورد نیاز است
نسخه روزنامه رسمی شرکت بله مورد نیاز است
مجوزهای شرکت های حمل و نقل بله مورد نیاز است

اطلاعات تکمیلی

نحوه حمل محموله فرقی نمیکند
قابلیت بارچینی بله دارد

توضیحات تعداد پارت محموله

توضیحات قابلیت بارچینی

آیا شرکت حمل و نقل باید شرایط خاصی از مالکیت ناوگان در ظرفیت اعلامی داشته باشد؟

توضیحات

نحوه پرداخت به شرکت های حمل و نقل را بیان کنید

توضیحات

لیست پیشنهادات

مرتب سازی بر اساس : جدیدترین قدیمی ترین

ارائه پیشنهاد قیمتی

در صورتی که اطلاعات فرم را با دقت مطالعه کرده اید. پیشنهاد قیمتی خود را ارئه دهید