آقای لجستیک
فهرست
آموزش اینکوترمز 2020 ترم قراردادی EXW
اینکوترمز 2020 ترم قراردادی EXW

اینکوترمز 2020 ترم قراردادی EXW

 

آموزش اینکوترمز و ترم قراردادی  (EXW)

تعریف : تحویل کالا در نقطه معین در مبدا ( محل کار ).

Ex Works : EXW

تعریف : تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا ( محل کار ). در این روش فروشنده ، کالا را در محل تولید یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه ها ، اعم از بارگیری ، حمل و نقل ، بیمه ، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

  • فروشنده در این روش تعهدات خود را تا زمان تحویل بار در مبدا انجام می دهد.
  • خریدار تمام ریسک و هزینه را از زمان دریافت محصولات در مبدا از فروشنده تا زمان تحویل محصولات به مقصد آن، بر عهده دارد می کند. فروشنده هیچ تعهدی برای بارگیری کالا یا ترخیص آنها برای صادرات کالا ندارد.
به اشتراک بگذارید: