آقای لجستیک
فهرست

احتمالا شما هم بارها کلمه ی لجستیک را شنیده باشید و به گوش تان آشنا باشد اما تعریف دقیقی از آن را ندانید. وقتی به کلمه ی لجستیک فکر میکنید چه تعریفی از لجستیک در ذهن تان نقش میبندد؟؟ هنگامی که از افراد میخواهیم بیشتردرباره ی مفهوم لجستیک برای مان توضیح دهند به جنگ و […]

.مقصود از روش های بسته بندی کانتینر، قراردادن بسته های کالا در داخل کانتینر است. “چیدن بر حسب مورد” به طرز قرار دادن بسته های کالا در کانتینر و یا طرز قراردادن کانتینرها در کشتی اطلاق میشود.   دستورالعمل روش های بسته بندی کانتینر  دستور العمل مربوط به روش های بسته بندی کالا در داخل […]

در مورد بنادر باید بگم دیگه امروزه اماکن کثیف و خطر ناکی نیستند. که محل اختفای دزدان دریایی باشند. در واقع بنادر جزء لاینفکی از شبکه تجارت بین المللی به حساب می آید.  ببینیم بندر چیست؟     بسته به اینکه راجع به کدام شیوه حمل ونقل صحبت می کنیم ،شکل و کارکرد بندر متفاوت […]

اگر مشخصه صنعت کشتیرانی قدمت باشد، مشخصه صنعت هوانوردی خلاقیت است. حمل و نقل هوایی به تنهایی مهمترین تحول لجستیکی قرن 20 است. همگان در برابر انقلاب فناوری اطلاعات، اهمیت صنعت هوایی را فراموش کردن. انگار نه انگار که صنعت هوایی تا همین هشتاد سال پیش موجودیتی نداشته است. ولی از اهمیت صنعت هوایی همین […]

در بحث مدیریت قرارداد با کشتیرانی باید بع عوامل متعددی توجه کنیم. کلیدی ترین نکات را در ادامه باهم بررسی میکنیم: بررسی دقیق شرایط قرارداد قبل از امضای قرارداد، همه شرایط آن را به دقت مطالعه کنید. اطمینان حاصل کنید که مسئولیت‌ها، زمان‌بندی، نرخ‌ها و سایر شرایط به وضوح مشخص شده‌اند. تعیین مسئولیت‌ها و الزامات […]

مهمترین واژه های دریایی که هر شخص فعال در صنعت حمل و نقل باید بداند را در اامه بررسی میکنیم.   PORT SIDE AND STARBOARD: به دو سوی کناره کشتی میگویند یا به پهلوهای کشتی. وقتی رو به سمت نوک کشتی داریم سمت راست استاربورد یا سمت آب و سمت چپمان پورت ساید یا سمت […]