آقای لجستیک
فهرست

در زمینه تجارت بین‌المللی، اصطلاحات متعددی به‌کار می‌رود که ترم قراردادی DAP به‌عنوان یکی از موارد مهم شناخته می‌شود. در هنگام معامله، استانداردهای خاصی را بین خریدار و فروشنده تعیین می‌کند. رشد روزافزون دادوستد های بین‌المللی باعث شکل‌گیری قوانین می‌شود. که بر جنبه‌های مختلف یک تجارت نظارت دارد. در این‌ بین DAP نیز تعیین‌کننده شرایط […]

ترم قراردادی CIP که مخففCarriage and Insurance Paid to  است، یکی از قواعد اینکوترمز است که وظایف و مسئولیت‌های خریدار و فروشنده را در یک معامله بین‌المللی مشخص می‌کند. در ترم CIP، فروشنده متعهد می‌شود که کالا را به محل مورد توافق با خریدار حمل و نقل کند و هزینه‌های حمل و نقل و همچنین […]

ترم قراردادی DDP یا Delivered Duty Paid یکی از شرایط اینکوترمز 2020 (Incoterms) است که در تجارت بین‌المللی به کار می‌رود. این ترم به معنای «تحویل با عوارض پرداخت‌شده» است و بیانگر تعهدات فروشنده در تحویل کالا به مقصد نهایی است. بر اساس شرط DDP، فروشنده مسئولیت کامل حمل و نقل کالا، از جمله تمامی […]

بارنامه‌ های FBL (فیاتا چندوجهی بارنامه) اسناد حمل و نقل مهمی است که برای حمل کالا از طریق چندین روش حمل و نقل مختلف استفاده می‌شوند. آنها توسط فدراسیون بین المللی انجمن‌های حمل و نقل (FIATA) صادر می‌شوند و به‌عنوان یک قرارداد استاندارد بین فرستنده، گیرنده و شرکت حمل و نقل به‌حساب می‌آیند.     […]

اینکوترمز (Incoterms) یا اصطلاحات تجاری بین‌المللی، مجموعه‌ای از قوانین بین‌المللی هستند که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تدوین شده‌اند. این اصطلاحات برای تعیین وظایف، هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط با حمل و نقل کالا بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اینکوترمزها، FCA (Free Carrier) یا “تحویل به حمل‌کننده” است. این مقاله به بررسی […]

احتمالا شما هم بارها کلمه ی لجستیک را شنیده باشید و به گوش تان آشنا باشد اما تعریف دقیقی از آن را ندانید. وقتی به کلمه ی لجستیک فکر میکنید چه تعریفی از لجستیک در ذهن تان نقش میبندد؟؟ هنگامی که از افراد میخواهیم بیشتردرباره ی مفهوم لجستیک برای مان توضیح دهند به جنگ و […]