آقای لجستیک
فهرست
مدیریت زنجیره تأمین برای مشتریان

مجموعه استارتاپی آقای لجستیک،با توجه به سرمایه گذاری خود بر روی نیرویی انسانی بر مبنای شایسته سالاری با ترکیب کردن دو تفکر از نیروهای متخصص از واحد مهندسی صنایع و واحد فناوری برای خدمات رسانی مدیریت زنجیره تأمین وتشکیل این شبکه درراستای قدم گذاشتن درجهش تولید،ازطریق یکپارچه کردن زنجیره تامین و لجستیک بر مبنای بالاترین کلاس جهانی( 5pl ) ازطریق فناوری برای اولین بار درکشور عزیزمان ، آمادگی خود را جهت ارائه این خدمات ویژه به تمامی شرکت های حمل ونقل بین المللی و بنگاه های بزرگ و همچنین کوچک و متوسط را اعلام میکند .

بزرگی سراسر به گفتار نیست

دو صد گفتار چون نیم کردار نیست

فردوسی

به اشتراک بگذارید: