آقای لجستیک
فهرست
پادکست جادویی آموزش ترم قراردادی FAS

سلام دوستان و همراهان آقای لجستیک پادکست آموزشی ترم قراردادی (FAS)  رو گوش کنید تا در قراردادها ازش بهره مند شوید !

FAS : مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

 

مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

 

 

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا . محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

به اشتراک بگذارید: