آقای لجستیک
فهرست
همه چیز درباره ی ترم قراردادی CIF و نحوه ی استفاده از این شرط اینکوترمز

یکی از اینکوترمز های موجود ترم قراردادی CIF (Cost, Insurance, and Freight) است. که در قراردادهای تجاری بین‌المللی استفاده می‌شود. در شرایط CIF، فروشنده مسئولیت هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به بارگیری کالا به کشتی در بندر مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل دریایی و بیمه کالا تا نقطه مقصد را بر عهده دارد.

 

به عبارت دیگر، فروشنده مسئولیت هزینه‌های مربوط به بسته بندی، بارگیری و تخلیه کالا به کشتی در بندر مبدأ را برعهده می‌گیرد. همچنین، او مسئولیت حمل و نقل دریایی کالا تا نقطه مقصد را دارد و برای این منظور هزینه‌های حمل و نقل دریایی را پرداخت می‌کند. همچنین، فروشنده موظف است بیمه کالا را تا نقطه مقصد صادر کند و هزینه آن را پرداخت کند.

از سوی دیگر، خریدار مسئولیت هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به تخلیه کالا در بندر مقصد را برعهده دارد. به علاوه، وی مسئولیت هزینه‌های گمرکی و سایر هزینه‌های وارداتی کالا را به عهده می‌گیرد. با داشتن این اطلاعات، خریدار می‌تواند به طور دقیق هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به تخلیه و ورود کالا را محاسبه کند و از اطمینان حاصل شود که همه هزینه‌ها مطابق با توافق در قرارداد است.

در شرایط CIF، فروشنده مسئولیت هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به بارگیری، حمل و نقل دریایی و بیمه کالا تا نقطه مقصد را بر عهده دارد. و خریدار مسئولیت هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به تخلیه کالا و هزینه‌های گمرکی را بر عهده می‌گیرد. این شرایط به طرفین قرارداد کمک می‌کند. تا وظایف و مسئولیت‌های خود را در مورد حمل و نقل کالا به صورت دقیق تعیین کنند. و ابهامات را کاهش دهند.

 

CIF

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CIF به معنای هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد است. مخصوص حمل دریایی می‌باشد.

  • کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد.
  • هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌ است.

 

 

 

به اشتراک بگذارید: