آقای لجستیک
فهرست
کابوتاژ چیست ؟

 

کابوتاژ

کابوتاژ

کابوتاژ  :   

طبق تعریف فرانسوی ها از واژه کابوتاژ در صورتی که یک کشتی باری را از یک بندر داخلی بارگیری کرده و پس از عبور از آب های بین المللی به بندر دیگری در همان کشور وارد کند کابوتاژ کرده است . در حوزه های زمینی هم تسری پیدا میکند .

مثال : کشتی باری را از بندر لس آنجلس بارگیری کرده و در بندر سیاتل تخلیه کنند .

نکته ای که باید مد نظر باشد این است که  این حمل توسط خود کشتی های کشور باید حمل شود ، و کشور ثانویه حق حمل ونقل آن را ندارد .

به اشتراک بگذارید: