آقای لجستیک
فهرست
آقای لجستیک در بین 32 کسب وکار منتخب وزارت راه و سازمان راهداری جاده ایی کشور Technotransport2022
Technotransport2022

Technotransport2022

دعوت از جنابعالی و هم تیمی های محترم در ارایه طرح در رویداد بزرگ دمودی، طرح های منتخب نخستین رویداد فناورانه حمل ونقل جاده ای کشورTechnotransport2022

فرهیخته گرامی و نوآور ارجمند
ضمن تشکر از حضور جنابعالی در نخستین رویداد حمل ونقل جاده ای کشور تکنوترنسپورت 2022

به اطلاع می رساند که از میان 150 طرح نواور در این رویداد شرکت نموده اند، پس از ارزیابی دقیق و مصاحبه باصاحبان طرح ها و بررسی آن ها توسط کمیته اجرایی و علمی تعداد 105 به مرحله دوم در مرحله شتابدهی راه یافتند که در نمایشگاه حضور خواهند یافت. مفتخریم که اعلام کنیم که طرح جنابعالی (آقای لجستیک) در کمیته عالی داوری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و دانشگاه تهران و همچنین معاونت علمی تکنوترنسپورت مورد توجه قرار گرفته و به عنوان 32 طرح منتخب نهایی برای ارایه در دمودی بزرگ سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با حضور مقامات عالی کشورو سرمایه گذاران ارجمند و داوران عزیز قرار خواهد گرفت.

لوح قدردانی وزارت راه و شهرسازی

لوح قدردانی وزارت راه و شهرسازی

Technotransport2022

Technotransport2022

 

به اشتراک بگذارید: