آقای لجستیک
فهرست
حضور آقای لجستیک در ‌‌‌رویدادهای بین المللی D8

تیم آقای لجستیک در رویداد بین المللی D8 برای جذب سرمایه خارجی  حضور پیدا کرد و بعد از ارائه پیچ دک و پاسخگویی به سوالات سرمایه گذارانی  که  از کشورهای حوزه خلیج فارس ، آفریقا ، و آسیای شرقی شرکت کرده بودند به کار خود پایان داد .

گوشه ایی  از فیلم حضور در رویداد:

به اشتراک بگذارید: