آقای لجستیک
فهرست
اسرار دزدی دریایی

اسرار دزدی دریایی :

دزدان دریایی دیگر یک قصه فراموش شده از زبان قصه گوی آخر شب ها نیستند که فیلم های سرگرم کننده از آن ساخته شود .

دزدی دریایی یک واقعیت قرن 20 است که در قرن 21  پر رنگ تر هم شده است .دزدی دریایی یک منبع درامد بسیار مهم برای

ثروتمندان ظاهر الصلاح و برای نیروهای تروریستی است . برخی  نویسندگان مدعی شده اند که کشتی های دزدان دریایی در

قرن 17 و 18 ، متعلق به لردهای انگلیسی بوده که در این تجارت پر سود سرمایه گذاری کرده و در ظاهر از این کار پلید همواره

در محافل عمومی اضهار انزجار میکردند . اما بقول شیخ شوریده شیرار ( چون به خلوت می رفتند، آن کار دیگر می کردند) و خود

سازمان دهی دزدان دریایی را به عهده داشتند . هنوز هم دزدی دریایی در 4 گوش جهان رایج است . تنها فرقی که کرده است

این است که در قدیم شبانه با اسلحه حمله میکردند و کشتی رو لخت و تخلیه میکردند ، ولی در سال های اخیر در اثر بی

ثباتی و جنگ داخلی در سومالی این کشور به یک منبع بزرگ تجهیز و تدارک گروهای دزدان دریایی تبدیل شده  است ، به

طوری که کشتی های تجاری در خلیج عدن دست به دامن نیروهای دریایی کشور ما برای تامین امنیت شده اند .

 

اسرار دزدی دریایی

اسرار دزدی دریایی

 

به اشتراک بگذارید: