آقای لجستیک
فهرست
FOB در قرارداد های حمل و نقل بین المللی هوایی و دریایی

شرط تجاری “تحویل روی عرشه ی کشتی” (FOB: Free On Board)

یکی از مهمترین شرایط قراردادهای خرید و فروش بین المللی (FOB: Free On Board) است. در این شرط، مسئولیت انتقال کالا بین فروشنده و خریدار در نقطه‌ای مشخص قرار می‌گیرد.

در شرایط FOB، فروشنده تا زمانی که کالا روی عرشه یا سطح کشتی در بندر مقصد قرار می‌گیرد، مسئولیت هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به انتقال کالا را بر عهده دارد. این شامل هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به بارگیری کالا به کشتی در بندر مبدأ، حمل و نقل دریایی، بیمه و هزینه‌های مربوط به تخلیه کالا در بندر مقصد می‌شود.

به عبارت دیگر، از زمانی که کالا به عرشه یا سطح کشتی در بندر مبدأ رفت، خریدار مسئولیت بارگیری، حمل و تخلیه کالا را بر عهده می‌گیرد. همچنین، هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به نقل و انتقال کالا تا مقصد نیز به عهده خریدار است.

استفاده از شرط FOB به وضوح مشخص می‌کند که در کدام نقطه مسئولیت انتقال کالا از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این شرط از ابهامات و اختلافات درباره مسئولیت انتقال کالا جلوگیری می‌کند. به دو طرف قرارداد اطمینان می‌دهد که هر کدام از طرفین در مورد هزینه‌ها و ریسک‌های مربوطه آگاهی دارند.

در نتیجه، شرط تجاری FOB به عنوان یک استاندارد بین‌المللی در تجارت بین‌المللی استفاده می‌شود. به تداوم فرآیند تجاری کمک می‌کند و ابهامات را کاهش می‌دهد.

 

 

 FOB

به‌ طور کلی به معنی هزینه تا لحظه تحویل روی کشتی است. همچنین به کمک این قاعده نشان داده می‌شود که هرکسی در حمل‌ و نقل مسئول چه کاری است. این ترم قراردادی در انواع روش حمل‌ونقل همچون حمل و نقل بین المللی هوایی و دریایی کاربرد دارد.

در ادامه میتوانید به پادکست زیر گوش فرا دهید.

 

 

به اشتراک بگذارید: