آقای لجستیک
فهرست
فصل سوم : مفهوم زنجیره تدارکات (تامین) و تفاوت آن با لجستیک :

دل انگیزان فصل سوم رو با هم شروع میکنیم  یکی از اصول آموزش ما بر اساس زبان ساده و عامیانه است که امیدوارم دوست داشته باشید:

زنجیره تأمین

زنجیره تأمین

 

مفهوم زنجیره تدارکات یا تامین : 

زنجیره تامین یعنی ادغام فرایندهای تعریف شده برای تولید یک محصول از خرید یا تولید مواد اولیه تا رساندن دست مشتری حالا ،همه اینها باید در جهت توسعه و بهبود کارایی و بهره وری و ارتباطات شبکه یکپارچه شوند ، که آقای لجستیک در یکی از زیرشاخه های فعالیت های خود آماده خدمات رسانی در این خصوص به مشتریان  ویژه خود میباشد  این فراموش نشود که مزیت رقابتی بزرگی در صورت استفاده صحیح و فنی توسط نیروی متخصص میتواند نصیب شرکت ها و کارخانه جات شود .  پس با برون سپاری این فرایند به تیم های متخصص صلحب مزیت رقابتی نصبت به رقبا باشید .

تفاوت زنجیره تامین و لجستیک   :

این سوال همیشه ذهن خود منو درگیر کرده بود  تا تعریف جدیدی براش پیدا کردم ، و این بود که لجستیک اشیاء رو حمل میکنه ولی زنجیره تأمین در کنار یکپارچه کردن کلیه فرایند ها، این فعالیت که لجستیک باشد رو هم بهبود می بخشه پس لجستیک در دل زنجیره تامین است .

 

به اشتراک بگذارید: