آقای لجستیک
فهرست
مصاحبه بنیان گذار آقای لجستیک با رادیو جوان و برنامه جوان اپ

 

برنامه «جوان آپ» کاری مشترک از صندوق نوآوری و شکوفایی و رادیو جوان است که با هدف بررسی ایده های شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها روی آنتن می رود. میهمان این قسمت: جناب آقای سامان حبیب اللهی بنیان گذار استارت آپ مستر لجستیک در این مصاحبه از ارزش های ایجاد شده برای مشتریان خود و همچنین نواوری های حاصل شده در این پلتفرم صحبت کرده اند .
به اشتراک بگذارید: