آقای لجستیک
فهرست
آقای لجستیک در جوامع بین المللی و این بار در رویداد Zhongguancun (ZCG) Forum 2021

فناوری خلاق معرفی شده توسط تیم آقای لجستیک وارد دور نهایی 100 محصول برتر نوآوری های صنعتی برای انتقال فناوری بین المللی در رویداد سالانه جذب سرمایه‌ از کشور چینZhongguancun (ZCG) Forum 2021 شده است.و در دور دوم ارزیابی تخصصی توسط کشور چین، 120 فناوری برتر از بین و در دور دوم ارزیابی تخصصی توسط کشور چین، 120 فناوری برتر از بین 3000 پروژه برجسته نوآوری علمی و فناوری توسط 94 کارشناس بین المللی انتخاب شده است.

به اشتراک بگذارید: