آقای لجستیک
فهرست

روزنامه جهت دانلود و مطالعه   توجه به شاخص‌های متنوع در ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق مثبتی است رئیس یک شرکت دانش‌بنیان معتقد است اگر بتوانیم از طریق اجرای صحیح آیین‌نامه ارزیابی و حمایت از دانش‌بنیان‌ها، حمایتی منطقی از دانش‌بنیان‌ها داشته باشیم و به آن‌ها کمک کنیم مسیر رشدشان را طی کنند، اتفاقات مثبتی رخ می‌دهد. […]

مجله راهبران وزارت راه شهر سازی دانلود فایل راهبران-شماره 132- آذر و دي 1401 دانلود   در عصـری بـه سـر می بریـم کـه مدیریت همـه رخدادهـا مبتنی بـر وجـود دادههـای آماری درسـت، به هنـگام و منطبـق بر ماهیـت و موضوعیت فعالیتها و خدمات اسـت. بر این اسـاس اطلاع رسـانی دقیـق و به موقـع بـر پایه […]

دعوت از جنابعالی و هم تیمی های محترم در ارایه طرح در رویداد بزرگ دمودی، طرح های منتخب نخستین رویداد فناورانه حمل ونقل جاده ای کشورTechnotransport2022 فرهیخته گرامی و نوآور ارجمند ضمن تشکر از حضور جنابعالی در نخستین رویداد حمل ونقل جاده ای کشور تکنوترنسپورت 2022 به اطلاع می رساند که از میان 150 طرح […]

دانلود فایل از سایت معاونت علمی ریاست جمهوری  دانلود فایل مصاحبه تریبون 1 این شماره اختصاص دارد به معرفی شرکت فناوران ذهن رسا با “آقای لجستیک” و گفتگو با آقای  سامان حبیب الهی آقای لجستیک ابتکاری بود که از دل دانشگاه بیرون آمد. در واقع می‌توان اینطور گفت که این پلتفرم رابط بین صنعت، دانشگاه […]

دانشگاه آزاد اسلامی در چهلمین سالگرد تاسیس،رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی(عصرامید)را باحضور1000 شرکت فناور،خلاق و دانش بنیان و 1000 ایده و استارتاپ و 1000گروه پژوهشی و زیر ساخت از 31 استان و همه حوزه های فناوری برگزار شد . با توجه به تمهید مقدمات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  اسلامی جهت […]

Tehran (ISNA) – A member of Azadi Innovation Factory has launched an online platform for international transportation. This platform solves one of the important problems, which is determining                                                       […]