آقای لجستیک
فهرست
اینکوترمز 2020 رو مثل آب خوردن یاد بگیر

قواعد اینکوترمز چه کاربردی دارند؟

قواعد اینکوترمز (Incoterms) مجموعه‌ای از قوانین و تعاریف است که توسط سازمان تجارت بین‌المللی (ICC) تدوین شده‌اند. در معاملات بین‌المللی استفاده می‌شوند. این قواعد، برای تعیین شرایط حمل و نقل کالاها بین فروشنده و خریدار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع، اینکوترمز‌ها به عنوان یک زبان مشترک بین طرفین تجارت بین‌المللی عمل می‌کنند. کمک می‌کنند تا برداشت و تفاهم مشترکی درباره شرایط تجاری صورت گیرد.

قواعد اینکوترمز این موارد را روشن میکنند:

1. تعیین مسئولیت‌ها: تعیین می‌کنند که در هر مرحله از حمل و نقل کالا، مسئولیت‌ها و وظایف کدام طرف (فروشنده یا خریدار) است. این شامل مسئولیت‌های مربوط به بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و تحویل کالا است. با تعیین مسئولیت‌ها، ابهامات و اختلافات بین طرفین درباره مسائل مالی و قانونی کاهش می‌یابد.

2. توزیع هزینه‌ها: دقیقاً تعیین می‌کنند که هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، بیمه، گمرک و سایر خدمات مربوطه در هر مرحله از حمل و نقل بر عهده کدام طرف است. این تعیین هزینه‌ها به طرفین کمک می‌کند تا هزینه‌های مربوط به معامله را به طور دقیق پیش‌بینی کنند و در تعیین قیمت نهایی محصول در نظر بگیرند.

3. تعیین ریسک و تحویل کالا: قواعد اینکوترمز تعیین می‌کنند که در کدام مرحله از حمل و نقل کالا، ریسک و مالکیت به خریدار منتقل می‌شود. این امر به طرفین، درباره تأمین مالی، بیمه و مسائل قانونی مربوط به تحویل کالا بهترین تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

4. رفع ابهامات: استفاده از این قواعد به طرفین کمک می‌کند تا ابهامات و نیازمندی‌های مختلف درباطلاعاتی در مورد قواعد اینکوترمز را برایتان آورده‌ام.

اینکوترمز 2022

 

فایل دانلود:

دانلود فایل اینکوترمز آقای لجستیک

به اشتراک بگذارید: