آقای لجستیک
فهرست
رودخانه های روسیه و دریای خزر

رودخانه های روسیه و دریای خزر (مازندران)

رودخانه

رودخانه

کشتی رانی در آبراه های داخلی ، از نظر طبقه بندی ، نوعی حمل زمینی محسوب میشود . سیستم روسیه از رودخانه های دن،ولگا،دنپرو دنیستر با طول 72000 کیلومتر درست شده که از این مقدار 18000 کیلومتر آن کانال و 10000 کیلومتر آن دریاچه های قابل کشتیرانی است . نظام رودخانه ای روسیه دریاهای بالتیک ،سپید،خزر،سیاه و آزوف را به هم متصل می کند. مهمتربن کانال بسیار عظیم کانال حد فاصل رودخانه ولگا با دن است که اولی از دریای بالتیک سرچشمه گرفته در مسیر شمال به جنوب به دریای خزر می ریزد و دومی از دریای آزوف شروع شده به سمت شرق رفته توسط کانال به رودخانه ولگا ملحق می شود .

نظام حمل و نقل دریای عظیم خزر (مازندران) جالب است.بنا به وجودکانال ولگا-دن، در هشت ماه از دوازده ماه سال،کشتیرانی مستقیم بدون جابجایی بار از کلیه بنادر شمال اروپا(دریای شمال و بالتیک ) وبنادر جنوب اروپا (دریای مدیترانه)به بنادر آستراخان و ماخاچ قلعه (روسیه )،انزلی،نوشهر،امیر آباد و نکا (ایران)،باکو (آذربایجان)،ترکمن باشی (ترکمنستان)وآکتااو(قزاقزستان) با کشتی های حداکثر 6000 تنی  رودخانه رو مسیر است . ایران در این دریای عظیم،سهم حداقلی از ناوگان را دارد.حدود یک صد کشتی در این دریا تردد دارند که نقش مهمی در تجارت در این منطقه دارند. ورودی رودخانه ولگا به این دریاچه در بندر آستراخان و بندر اولیا است که زمستان ها یخ میزند  و ورود به اسکله های متعدد آن فقط از طریق پیشتازی یک کشتی یخ شکن امکان پذیر است. این است که در زمستان ها برای حفظ ارتباط بین جهان و حوزه دریایی مازندران ،قسمتی از مسیر توسط قطار طی میشود و سپس بار کشتی میشود . اکثر کشتی های تحت پرچم روسیه که در این دریا تردد دارند ،امکان دریانوردی در دریای سیاه را دارند.پیش می آید به دلیل پایین بودن سطح کرایه در دریای خزر کشتی ها برای کسب درامد بیشتر به دریای سیاه بروند و در یک غافلگیری و یک زمستان زودرس،فرصت برگشت به دریای خزر را نداشته باشند ودر نتیجه کشتی های داخل این دریا کم شود و موجب عدم توازن عرضه و تقاضا وبالا رفتن کرایه حمل شود .

دریای خزر 371000 مترمربع وسعت دارد. قسمت شمالی دریای مازندران کم عمق است و هر چه به سمت شمال میرویم به عمق آن افزوده می شود . گویی ظرفی است که به سمت جنوب کج شده باشد. عمق سواحل شمالی (روسیه)5-6 متر است.در قسمت های وسط دریاچهتا 190 مترو در قسمت جنوبی(نزدیک سواحل ایران ) 1000 متر عمق دارد. معمولا قسمت شمالی در زمستان یخ میزند. چندین جزیره کوچک در قسمت شمالی قرار دارند. ولگا بزرگترین رودخانه اروپاست و 80% آب دریای مازندران را تامین میکند.

 

به اشتراک بگذارید: