آقای لجستیک
فهرست
فصل چهارم لجستیک معکوس :

لجستیک معکوس

به زبان ساده هر فعالیتی  که بر خلاف جهت لجستیک و زنجیره تأمین باشد مانند پس گرفتن محصول خراب و برگرداندن آن به محل تولید یا مکانی که از قبل تعریف شده باشد . یا میتونیم بگیم فعالیتی بر جریان کالا و اطلاعات در خلاف جهت فعالیت های عادی لجستیکی.

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس

 

بازیافت و باز استفاده هم جزوی از لجستیک معکوس است  و اگر این لجستیک معکوس درست انجام شود و مراحل آن با مدیریت و علم متخصصان انجام گیرد میتوان نام جدیدی را به آن داد و آن بهره وری سبز است  .

به اشتراک بگذارید: