آقای لجستیک
فهرست
مصاحبه هفته نامه کاررنگ با استارتاپ آقای لجستیک

در شماره 60 هفته نامه کاررنگ در صفحه لجستیک گفت‌وگویی با سامان حبیب‌اللهی، بنیان‌گذار پلتفرم «آقای لجستیک» داشتیم.

حبیب‌اللهی می‌گوید آقای لجستیک یک پلتفرم مشارکتی برای ارائه خدمات حمل‌ونقل بین‌المللی است که منابع عرضه‌کنندگان حمل‌ونقل بین‌المللی مانند شرکت‌های کشتیرانی، کریر و رانندگان ترانزیت را به منافع شرکت‌های بازرگانی یا شرکت‌های تقاضاکننده حمل‌ونقل بین‌المللی پیوند می‌زند. متن مصاحبه در صحفه 6 و 7 هفته نامه کاررنگ

دانلود فایل pdf مجله کاررنگ:

کاررنگ آقای لجستیک

تصویر

مصاحبه هفته نامه کاررنگ با آقای لجستیک

لینک مطالعه :

https://drive.google.com/file/d/1AIbJylWnS0T9Rz–wXEuqQPWrTNow593/view?usp=sharing

به اشتراک بگذارید: