آقای لجستیک
فهرست
چگونگی مدیریت قراردادها با کشتیرانی

چگونگی مدیریت قراردادها با کشتیرانی : ( اجاره کشتی )

 

قراردادها با کشتیرانی

قراردادها با کشتیرانی

دوستان عزیز در  این موضوع اصطلاحاتی وجود داره که 100 % در حین کار با هاشون بر خورد میکنید ، آقای لجستیک از اینکه

مارو به عنوان سایت مرجع دنبال میکنید تشکر میکنه 🙂

چگونگی مدیریت قرار دادها با کشتیرانی ها ، در تعریف رابطه بین صاحبان کالا و کشتیرانی بستگی به رسته ایی دارد که حمل

کننده بدان متعلق است . نفت کش ها و فله بران جامد ،هر دو معمولا طرف قرار دادهای اجاره کشتی هستند . اجاره کشتی

چند نوع دارد ؟

  • اگر کشتی یک سفر معلوم از یک مبدا به یک مقصد اجاره شود اصطلاحأ اجاره سفری (TRIP OR VOYAGE CHARTER ) وویج شده است .

 

  • اگر کشتی برای چندین سفر و در مدت معلومی بین 2 بندر معلوم یا در یک مسیر معلوم اجاره شده باشد اصطلاحأ میگوییم کشتی اجاره زمانی شده است ( Time charter )

 

  • اگر اجاره کننده (Charterer ) خود در حرفه دریانوردی وارد باشد یا یک بنگاه حرفه ایی رابه عنوان مدیر عملیاتی کشتی استخدام کرده باشد ،آنگاه کشتی را بدون خدمه ، تدارکات ،سوخت و آذوقه اجاره می کند که در این صورت قرارداد اجاره کشتی لخت است .(Bare boat charter ) .

 

  • Demise Charter : نوعی خاص از اجاره کشتی لخت است که در آن فرمانده کشتی مستقیمأ از اجاره کننده ونه ازمالک دستور میگیرد که به آن دی مایز چارتر میگویند . ومعمولا برای زمانی است که کشتی برای مدت طولانی اجاره میشود و تقریبأ نوعی قرار داد اجاره به شرط تملیک است .

 

  • GENCON : نام قرار دادی معمول برای اجاره سفری کشتی با کالای عمومی است .
به اشتراک بگذارید: