آقای لجستیک
فهرست

مصاحبه بنیان گذار استارت آپ  آقای لجستیک با برنامه جوان آپ، به مدت 12 دقیقه، در شبکه های اجتماعی مختلف قابل مشاهده می باشد.   برنامه «جوان آپ» کاری مشترک از صندوق نوآوری و شکوفایی و رادیو جوان است که با هدف بررسی ایده های شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها روی آنتن […]