آقای لجستیک
فهرست

شرط تجاری ” تحویل از محل کار” (EXW: Ex Works) قراردادهای تجاری بین المللی بسیار متنوع هستند و برای هر نوع تراکنش تجاری، قراردادهای خاص خود را دارند. یکی از قراردادهایی که در تجارت بین المللی استفاده می‌شود، قرارداد EXW (تحویل از محل کار) است. این قرارداد، یکی از بسیاری از قراردادهای استاندارد موسوم به […]

قواعد اینکوترمز چه کاربردی دارند؟ قواعد اینکوترمز (Incoterms) مجموعه‌ای از قوانین و تعاریف است که توسط سازمان تجارت بین‌المللی (ICC) تدوین شده‌اند. در معاملات بین‌المللی استفاده می‌شوند. این قواعد، برای تعیین شرایط حمل و نقل کالاها بین فروشنده و خریدار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع، اینکوترمز‌ها به عنوان یک زبان مشترک بین طرفین تجارت […]