آقای لجستیک
فهرست
هر آنچه که درباره بارگیری کانتینر باید بدانید

هر آنچه که درباره بارگیری کانتینر باید بدانید!

هر آنچه که درباره بارگیری کانتینر باید بدانید

هر آنچه که درباره بارگیری کانتینر باید بدانید

 

بارگیری کالا در  کانتینر ( بارچینی )

دل انگیزان این مطلب بسیار کاربردی است ، و توصیه می شود حتما با دقت توجه کنید . همان گونه که اشاره شد کانتینر به علت مزیت عمده نسبت به سایر وسایل حمل متداول به وجود آمده و استفاده از آن،به سرعت همه گیر شد .با استفاده از آن ، این امکان بوجود آمد که کالا بدون معطلی و تشریفات تخلیه بارگیری ودر گمرک بین راهی از وسیله نقلیه ای به وسیله نقلیه دیگر منتقل شود و بدین ترتیب با سرعت بیشتر و بدون اتلاف وقت به مقصد برسد . از سوی دیگر به جهت استاندارد بودن،کار تخلیه و بارگیری به مراتب سریعتر انجام گرفته وبه سهولت می توان بطور یکپارچه از کشتی و وسایل حمل زمینی و هوایی تخلیه و یا بر روی آن بارگیری کرد . مزیت عمده دیگر این است که به لحاظ محفوظ بودن کالا در داخل آن از زمانی که کالا در آن بسته می شود تا وقتی به مقصد نهایی خود می رسد ، میزان ضایعات به کالا به مراتب کمتر از حمل غیر کانتینری بوده و مسئله ای به نام کسری کالا وجود ندارد .

امروزه معلوم شده که حمل با کانتینر برای اغلب انواع کالا مطمئن ترین و سریع ترین راه  است ، علی الخصوص در عصر انفجار اطلاعات که سرعت و دقت لازم سیستم های حمل ونقل جوامع مدرن امروزی محسوب می شود . دستور العمل مورد بحث ما به منظور استفاده کسانی که دست اندر کار چیدن و بسته بندی و تخلیه کالا در کانتینر هستند تهیه گردیده و دستور العمل مفیدی برای آنها دارد . در عین حال این توصیه برای افراد دیگر هم که به نحوی با کانتینر سرو کار دارند بدون فایده نیست .  شخصی که مسئول بسته بندی کانتینر است بایستی حتما بداند چه مواردی را رعایت نماید تا کالا به طور صحیح بسته بندی شده و خطری برای دیگران نداشته باشد و سالم به مقصد برسد . علاوه بر این ، شخصی هم که در مقصد، کانتینر را باز میکند به همان میزان بایستی با موارد ایمنی بسته بندی آشنایی داشته باشد تا بداند به هنگام لزوم چه باید بکند.

اولین توصیه و دستورالعمل اینست که گرچه شخصی که مسئول چیدن و بسته بندی و تخلیه کالا در داتخل کانتینرهاست امکان دارد دیگر خود هیچ وقت آن کار را نبیند،لیکن بایستی توجه داشته باشد که افراد زیادی روی کیفیت کار او حساب خواهند کرد . چنین افرادی بطور کلی عبارتند از رانندگان وسایل حمل ونقل جاده ایی ، پرسنل راه آهن و افرادی که باحمل سرو کار دارند ، پرسنل بندری و انبارها و افراد مسئول تخلیه و بارگیری ، کارکنان کشتی و بالاخره افرادی که کالا را از بسته بندی خارج می نمایند .این افراد و بسیاری دیگر در صورتی که بسته بندی به صورت اصولی انجام نگرفته باشد و بخصوص وقتی که کالا از نوع خطرناک هم باشد، در مخاطره قرار می گیرند و مسئول بسته بندی بایستی توجه داشته باشند که این مسئولیت بسیار خطیر است .

لازم به توضیح است که دستورالعمل مورد بحث در حال حاضر فقط جنبه توصیه داشته و هنوز به صورت مقررات عرضه نشده است . لیکن به نظر می رسد طوری طراحی شده که بتواند به سهولت به عنوان الگویی برای مقررات لازم الاجرای بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . از آن گذشته سعی بر آن بوده که کلیه موارد آن مقررات رعایت شود و هیچ توصیه ای با آن مغایرت نداشته باشد.

مهمترین این مقررات کنوانسیون ایمنی کانتینر (C.S.C) است که به هر حال بایستی مورد عمل و استناد کلیه افرادی که به نحوی با کانتینر سرو کار دارند ، از جمله پرسنل مسئول بسته بندی قرار گیرد و این افراد بایستی آشنایی کامل به مفاد آن داشته باشند.درمورد کالای خطرناک نیز مقررات خاصی وجود دارد که به مقررات بین المللی دریایی کالای خطرناک (IMDG) معروف است . در ضمن هر شخصی که با دریا سرو کار دارد بایستی با کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریای (سولاس) نیز آشنایی دلشته باشد . واضح است که اشخاص در رابطه با حمل کانتینری نیز از این قاعده مستثنی نیستند . مقررات دیگری نیز وجود دارند که بایستی مفاد آنها رعایت گردد ضمن آن که ممکن است در مقررات داخلی بعضی کشورها نیز محدودیت هایی پیش بینی شده باشد ، بنابراین هر شخصی که در رابطه با آنها قرار میگیرد ملزم به رعایت آن مقررات خواهد بود. توجه مسئولین بسته بندی بایستی به این موارد استثنایی نیز معطوف است .

انواع کالای خطرناک و مقررات  بین المللی    

در مورد کالای خطرناک ، مقررات بین المللی دریایی مربوط به کالای خطرناک حتما باید رعایت شود . در این مقررات کالای خطرناک از نظر اهمیت به درجات ذیل تقسیم می شود :

درجه 1- مواد منفجره

 • 2-گازها :فشرده،مایع ویا مایع تحت فشار
 • 3-مایعات قابل اشتعال
 • 4-جامدات یا مواد قابل اشتغال
 • 5-مواد اکسید کننده و پر اکسیدهای ارگانیک
 • 6-مواد سمی ( خفه کننده)وزخم کننده
 • 7-مواد رادیو اکتیو
 • 8-زنگ زنندها و موادی که خراب می شوند
 • 9-مواد خطرناک متفرقه که در سایر درجات ذکر نشده اند .

درجات 9 گانه فوق از نظر اطلاع عمومی ذکر گردیده اند و مسئول بسته بندی بایستی به فراگیری جزئیات مربوط بپردازند. بخش های دوازده و هفده IMDG حاوی اطلاعات مفیدی در این رابطه بوده و فصل هفتم سولاس نیز به همین موضوع اختصاص دارد .به علاوه بر حسب مورد امکان دارد مجبور به رعایت برخی مقررات ملی و مقررات خاص بندری و غیره نیز باشیم .

همانطور که اشاره شد کانتینر وسیله ای است که به منظور حمل به دفعات ساخته شده و لذا از این نظر باید از استحکام کافی برخوردار و مناسب استفاده مجدد باشد .این موضوع بایستی در بسته بندی آن نیز همواره مدنظر باشد .بسته بندی نباید طوری انجام گیرد که قابلیت استفاده مجدد از کانتینر از بین برود .به علاوه کانتینر وسیله ایی است که معمولا در حمل چند وجهی نیز مورد استفاده قرار میگیرد و طوری طراحی شده که از مزایای چنین روشی حداکثر استفاده به عمل آید .بدین معنی که یک کانتینر امکان دارد از مبدا تا مقصد به وسیله جاده،راه آهن،دریا ویا هوا حمل شده ودر بین راه ازگونه ای به گونه دیگر منتقل شود و بدون باز شدن کالای داخل آن تخلیه و بارگیری مجدد شود واز این رو بسته بندی کالا در داخل کانتینر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . مقصود از بسته بندی قرار دادن بسته های کالا در کانتینر و یا طرز قرار دادن کانتینرها در کشتی اطلاق میگردد. منظور از تخلیه نیز برحسب مورد ،بستن و مهار کردن کالا در داخل کانتینر ویا کانتینر در روی وسایل حمل می باشد .

دستور العمل مربوط به روش های بسته بندی کانتینر 

دستور العمل مربوط به روش های بسته بندی کالا در داخل کانتینر که در اینجا به بررسی آن می پردازیم ،مراحل کار بسته بندی کانتینر را به 3 مرحله :

 • بازدید قبل از بسته بندی
 • طراحی چیدن و بسته بندی و تحکیم کالا و نکات پس از بسته بندی
 • بسته بندی کالای خطرناک

قبل از بسته بندی کانتینر بایستی به این نکته توجه داشته که قسمت اعظم حملو نقل کانتینری از طریق دریا انجام می گیرد و احتمال دارد هر کانتینری که بسته بندی می شود از این طریق حمل گردد .دریا نیز شرایط خاص خود را دارد . شرایط جوی معمولا نیروهایی به کشتی و کالای داخل آن وارد می آورند که اغلب آنها در خشکی وجود ندارد. این نیروها ممکن است برای مدت طولانی به کالا وارد شوند ، لذا هرگز نباید تصور کرد که شرایط جوی در دریا آرام خواهد بود و یا آنچه در خشکی محکم به نظر می رسد در دریا با همان استحکام پایداری خواهد کرد .به علاوه تغییر شرایط جوی در مسیر حمل کانتینر و بخصوص در سفر دریایی احتمال دارد تاثیراتی در شرایط داخلی کانتینر داشته و مثلا باعث تعریق در جدارهای داخلی و یا روی کالا شده و ضایعاتی ایجاد کند. در هر مرحله که چنین احتمالی برود بایستی از نظرات کارشناسان مجرب قبل از اقدام به بسته بندی استفاده کرد .

بازدید قبل از بارگیری کانتینر 

 • بازدید کانتینر از خارج :

1- اسکلت کانتینر تشکیل شده است از تیرهای کناری ، اتصال ها در زوایا ،ستون های اصلی طولی وتیرک های عرضی بالا و پایین که چهار چوب انتهایی را می سازد . قدرت ساختمانی کانتینر بستگی زیادی به استحکام اسکلت آن دارد . اگر ملاحظه شد که اسکلت کانتینر معیوب است و یا به دلیلی از استحکام آن کاسته شده است کانتینر نباید مورد استفاده قرار گیرد . تمام قسمت های ثابت کانتینر مانند پیچ ها ،قسمت های جوش خورده و پرچ ها باید بازرسی و کنترل گردد و سالم باشد .

2- علاوه بر اینکه اسکلت کانتینر بایستی کاملا سالم باشد ، دیوارها ، کف و سقف کانتینر نیز باید در شرایط مطلوب بوده وبه طور محسوسی تغییر فرم نداده باشند .

3- در های کانتینر نیز بایستی سال و قابل اطمینان باشند. قفل و پلمپ درها باید بتوانند به سهولت انجام گرفته و نوار های جلوگیری از نفوذ هوا نیز در شرایط مطلوب باشند .

4-کانتینر بایستی دارای پلاک معتبر تاییدیه ایمنی مربوط به کنوانسیون بین المللی ایمنی کانتینر ها باشد .زمان اعتبار این پلاک بسیار مهم است.

5. علائم و پلاک های نامربوط نباید در روی کانتینر وجود داشته باشند و در صورت وجود بایستی حذف ویا پاک شوند .

6- کانتینرها باید دارای نقاط لازم برای تحکیم آنها در روی کشتی باشند .

7-اگر قرار است از پوشش برزنتی در بالای کانتینر استفاده شود بایستی اطمینان حاصل کرد که پوشش سالم بوده و می توان آن را در محل خود محکم نمود .

 • بازدید از داخل کانتینر : 

1- معمولا کانتینر بایستی غیر قابل نفوذ آب باشد . ( مگر اینکه ساختمان آن به وضوع نشان دهد که با این هدف ساخته نشده است ) و تعمیرات احتمالی انجام گرفته بر روی آن باید مورد بازرسی مجدد قرار گیرد.اگردر داخل کانتینر دربسته قرار بگیریم هیچ گونه نور از هیچ منفذی نباید داخل آن گردد .

2- کانتینر باید عاری از هر گونه صدمه و خرابی از قبیل کفپوش های شکسته و یا برامدگی های غیر عادی قسمتهای داخلی باشدکه موجبات صدمه به اشخاص یا کالا را فراهم می آورد .

3- تعداد گیره ها و حلقه های مخصوص تحکیم کالا باید کافی و در شرایط مطلوب باشد .

4- کانتینر بایستی تمیز و خشک بوده و عاری از هر گونه کثافات یا بوی نامطبوع از حمل کالای قبلی باشد.

5- کانتینر هایی که دارای قطعات اصلی متحرک هستند و یا کانتینر های تاشو باید به درستی مونتاژ شوند .قطعاتی که لزومی به استفاده از آنها نیست بایستی بادقت در داخل کانتینر بسته بندی و محکم شوند .

1 -اطلاعات مربوط به خواص و درجه کالای خطرناک که قرار است حمل شود باید ازفرستنده کالا اخذشود.فرستنده با یستی این اطمینان را بدهد که کالای خطرناک بر طبق مقررات (IMDG) وبرحسب مورد طبق سایر مقررات بسته بندی و علامت گذاری شده است.

2- کالای خطرناک بایستی فقط زیر نظر متخصصی که آشنایی کامل به خطرات آن دارد و می داند در صورت لزوم چه اقدامی ضروری خواهد بود ، جابجا و بسته بندی و تحکیم گردد .

3- پیش بینی های لازم برای جلوگیری از آتش سوزی و سایر خطرات از جمله ممنوعیت سیگار کشیدن در نزدیکی کالای خطرناک بایستی به عمل آید .

4- بسته های خطرناک باید یک به یک مورد بازدید قرار گیرند و اگر صدمه دیده اند نبایستی بارگیری شوند . همچنین بسته هایی که به هر دلیل احتمال صدمه دیدگی در آنها می رود نباید قبل از اطمینان از ایمنی کامل بارگیری شوند . آب و برف و یخ و سایر مواردی که ممکن است روی بسته ها جمع شده باشند بایستی قبل از بسته بندی،از روی آنها جمع شده و بسته ها خشک شوند تا احتمال نفوذ اینگونه مواد به داخل بسته ها از بین برود . بایستی پس از پاک کردن مایعات جمع شده در روی بشکه ها ، اطمینان حاصل کرد که نشت از خود بشکه نبوده است . پالت های آلوده به مواد خطرناک باید به دقت تمیز شوند تا اشکالی در استفاده های بعدی از آن ها پیش نیاید .

5- در بسته بندی و تحکیم کالای خطرناک یکپارچه (قراردادن تعداد زیادی بسته های کوچک در روی یک پالت )بایستی دقت شودکه هیچ یک از بسته ها صدمه نبیند .

به اشتراک بگذارید: